Banner
Ön közigazgatási szereplő?
Ön piaci vállalkozás szereplője?

OHSAS 18001, MSZ 28001 - munkabiztonság

Gondolkozott már azon, hogy munkatársai hány napot töltenek táppénzen és betegségüknek milyen okai lehetnek? Töprengett már azon, hogy ezek a munkanapkiesések megelőzhetőek volnának?

 Gondolkozott már azon, hogy munkatársai hány napot töltenek táppénzen és betegségüknek milyen okai lehetnek? Töprengett már azon, hogy ezek a munkanapkiesések megelőzhetőek volnának?

Vezetőknek talán az egyik legnehezebb kérdés annak eldöntése, higgyünk-e a körzeti orvosnak, valóban jogos a távolmaradás és a hivatkozott betegség. Úgy gondoljuk, arra semmilyen szabványnak nincs hatása, hogy munkatársaink egészségesebben éljenek, de arra mindenképpen kell megfelelő eszközt találnunk, mely megkíméli őket a munkavégzés során bekövetkező egészségkárosodásoktól és balesetektől.

Az OHSAS 18001, MSZ 28001 szabvány korszakos jelentőséggel bír, hiszen ezen a nehezen szabályozható területen ad iránymutatás a cégek vezetőinek. A CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. tapasztalata, hogy megbízottaink akkor nyúlnak a munkabiztonsági és egészségvédelmi kérdésekhez, amikor kellő elkötelezettséget akarnak nyilvánosan kifejezni munkatársaik elégedettségének növelésére és vezetői felelősségvállalásukra.

Érdekes szempontként hozzá kell tenni ehhez az okfejtéshez még azt is, hogy jelentősen csökkent a táppénzes napok száma azoknál a megbízóinknál, akik az OHSAS 18001, MSZ 28001 szabványt bevezették. Tehát kezünkben van egy olyan szabvány, ezáltal követelményrendszer, - melyet a megjelenést követően „MEBIR” rendszerként rövidítünk – amit könnyen adaptálni tudunk az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szabványok által felépített irányítási rendszerekbe.

Mit is jelent a gyakorlatban az OHSAS 18001, MSZ 28001 szabvány által leírt munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer?

A rendszer kialakításával megteremtjük a lehetőséget olyan objektív tényekkel és kockázatértékelésen alapuló irányítási rendszer kidolgozására, mely alapján a felsővezetés tények alapján döntéseket hoz beosztottjaik egészségének és munkahelyi biztonságának vonatkozásában.

A CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. működésének elmúlt évtizedei az integrált irányítási rendszerek kialakításával teltek, és az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, MSZ 28001, OHSAS 18001 szabványok által körülírt integrált rendszerekkel elértük, hogy a vállalkozások a legfontosabb szabályozandó feladataikban egységes elvet kövessenek és alkalmazzanak. Ebben a követelmény-együttesben az OHSAS 18001, MSZ 28001 által leírt MEBIR irányítási rendszer a legfontosabb folyamatokat az alábbiakban azonosítja be:

  • A munkahelyi kockázatokat, veszélyeket, kockázatértékelések és a kockázat kézbentartásával szabályozzuk.
  • Kielemezzük a hazai és nemzetközi jogszabályi környezetet, valamint a munkabiztonsággal, egészségvédelemmel kapcsolatos követelményeket.
  • Létrehozzuk az erőforrások, az ezekhez rendelt feladatok, a megírt felelősségi körök és a szabályzatok együttes rendszerét.
  • Javaslatot teszünk a vezetői és dolgozói kompetenciákra, képzettségre és tudatosságra.
  • Kidolgozzuk a MEBIR rendszerhez szükséges teljes dokumentációs környezetet, működtetésének szabályozását.
  • Tervet készítünk és gyakoroljuk a felkészülést a vészhelyzeti reagálásokra.
  • Intézményesítetté tesszük az egészségvédelem és biztonság kérdéskörében a teljesítmény mérését és annak figyelemmel kísérését.
  • Az esetlegesen bekövetkező nem-megfelelőségeket kiértékeljük és szabályt alkotunk az újbóli bekövetkezés elkerülésére. 

Az OHSAS 18001, MSZ 28001 szabvány, mint irányítási rendszer épít és támaszkodik a folyamatos fejlesztésre, ezért a referencialistánkban megtalálható cégeknél is rendszeres, havi közös ellenőrzést tartunk az általunk kiképzett belső auditorokkal, és monitoringozzuk a közösen felépített irányítási rendszert, keressük a hibát, az eltérést.

Tapasztalatunk szerint semmit nem ér az irányítási rendszer, ha a több szabványnak való megfeleltetés csak formális, nem épít a hazai jogszabályi és hatósági követelményekre. Ezért auditoraink rendelkeznek a felülvizsgálatot végző hatósági követelmények ismeretével, ezáltal javaslatot tudnak tenni a rendszer folyamatos karbantartására, az ésszerűsítési lehetőségek felismerésére.

OHSAS 18001, MSZ 28001 szabvány által leírt MEBIR rendszer a fenti gondolatok alapján az egyik legjelentősebb támasza lehet a vezetésnek a munkahelyi morál, a dolgozói elkötelezettség és a gondoskodás belső és külső deklarálására. Minden egyes lépés, mely a munkatársak biztonságát és balesetmentes napi tevékenységét támogatja, erősíti a vállalatot, nem csak a minőségpolitikában vállalt célok megvalósításában, hanem a hazai jogszabályok és hatósági elvárások „költségtakarékos” kielégítésében. 

Ingyenes árajánlat
Kérje ingyenes árajánlatunkat